Υποτροφίες

Το Φροντιστήριο /-NOΕSIS  επιβραβεύει τους άριστους μαθητές και στηρίζει τους γονείς
τους παρέχοντας κάθε χρόνο 10 υποτροφίες.

Μαθητές Β ́ Λυκείου
(απόφοιτοι Α' Λυκείου)

Μία πλήρης υποτροφία 100%
Μία πλήρης υποτροφία 50%
Δύο υποτροφίες 25%

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς στην ύλη της Α’ τάξης Λυκείου ως ακολούθως:

Προσανατολισμός Ανθρωπιστικών Σπουδών

• Αρχαία Ελληνικά

• Νεοελληνική Γλώσσα

Προσανατολισμός Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας

• Άλγεβρα

• Φυσική

Προσανατολισμός Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

• Άλγεβρα

• Νεοελληνική Γλώσσα

Μαθητές Α ́ Λυκείου
(απόφοιτοι Γ' Γυμνασίου)

Δύο πλήρης υποτροφίες 100%
Δύο πλήρης υποτροφίες 50%
Δύο υποτροφίες 25%

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς στην ύλη της Γ’ τάξης Γυμνασίου ως ακολούθως:


• Νεοελληνική Γλώσσα
• Αρχαία ή Μαθηματικά