• Αρχική |
  • Μετονομάζονται τα ΙΕΚ: Στο “τραπέζι” έχουν πέσει πολλά ονόματα μεταξύ των οποίων και Ανώτερες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης. (ΑΝ.Σ.Ε.Κ.) κι ενδεχομένως να λάβουν άλλο όνομα

Μετονομάζονται τα ΙΕΚ: Στο “τραπέζι” έχουν πέσει πολλά ονόματα μεταξύ των οποίων και Ανώτερες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης. (ΑΝ.Σ.Ε.Κ.) κι ενδεχομένως να λάβουν άλλο όνομα

  • 2 Δεκεμβρίου 2023

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Πολλά ονόματα μετονομασίας των ΙΕΚ  έχουν πέσει στο τραπέζι του υπουργού Παιδείας Κ. Πιερρακάκη , μεταξύ των οποίων και  Ανώτερες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης  (ΑΝ.Σ.Ε.Κ.).

Το Σχέδιο Νόμου το οποίο βρίσκεται στο γραφείο του Κ. Πιερρακάκη για την τελική διαμόρφωση εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο στο τέλος της άλλης εβδομάδας θα είναι έτοιμο.  

Στις  ΑΝ.Σ.Ε.Κ. (ΙΕΚ)  θα λειτουργούν δύο επιμέρους τομείς:

Α. Ο  Τομέας Επαγγελματικής Κατάρτισης, και,

Β.  Ο Τομέας Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής

Ο τομέας Επαγγελματικής Κατάρτισης θα παρέχει :

  1. Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 5 του ΕΠΠ.
  2. Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επικαιροποίησης γνώσεων, βραχείας διάρκειας, αποκλειστικά για τους, μη πιστοποιημένους τελειόφοιτους επιπέδου 5 του ΕΠΠ.
  3. Προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης των επιχειρήσεων υποδοχής.

Ο τομέας Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής θα προσφέρει:

  1. Υπηρεσίες συμβουλευτικής σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας στους καταρτιζόμενους. Καθιερώνονται προγραμματισμένες ατομικές συνεδρίες στην αρχή και στο τέλος κάθε εξαμήνου σπουδών.
  2. Υπηρεσίες διασύνδεσης με επιχειρήσεις υποδοχής και παρακολούθησης της εξέλιξης της πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων.
  3. Υπηρεσίες παρακολούθησης και υποστήριξης της σταδιοδρομίας των πιστοποιημένων αποφοίτων για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία πιστοποίησης.
  4. Υπηρεσίες σύζευξης προσφοράς-ζήτησης σε τοπικές και κλαδικές αγορές εργασίας. Μέσω του Τομέα Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής συνάπτονται μνημόνια συνεργασίας και κατανόησης με τοπικές επιχειρήσεις, με τις οποίες αναπτύσσουν προνομιακές σχέσεις συνεργασίας. Καθιερώνεται σήμα ποιότητας για επιχειρήσεις, το οποίο απονέμεται βάσει κριτηρίων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο.
  5. Υπηρεσίες καθοδήγησης και συμβουλευτικής στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων και εγχειρημάτων από καταρτιζόμενους και αποφοίτους.