• Αρχική |
  • Μελέτη Μαθημάτων Γυμνασίου

Κέντρο Μελέτης Γυμνασίου

Οι μαθητές κοντά μας

Στα Τμήματα Μελέτης Γυμνασίου των Φροντιστηρίων /-noesis εφαρμόζουμε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα καθημερινής μελέτης που στηρίζεται στους εξής άξονες:

Ειδικότερα:

• Προετοιμάζουμε τους μαθητές στα μαθήματα της επόμενης μέρας, καθώς και σε project που αναλαμβάνουν στο σχολείο.
• Επεξηγούμε το μάθημα, καθώς και τις βασικές του έννοιες μέσα από σχεδιαγράμματα.
• Κάνουμε τακτικές επαναλήψεις και δίνουμε επιπλέον υλικό σε κάθε μαθητή εξατομικευμένα, με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του.
• Διενεργούμε συνεχείς αξιολογήσεις κάθε μαθητή, ώστε διαρκώς να έχουμε εικόνα της προόδου των μαθητών μας.
• Οργανώνουμε διαγωνίσματα σε μέρη της ύλης που οι μαθητές παρουσιάζουν δυσκολία.
• Ενημερώνουμε τους γονείς συστηματικά μέσω Μηνιαίας Αναφοράς Μαθητή, αλλά και κατόπιν προγραμματισμένων συναντήσεων με τον καθηγητή της μελέτης.
• Το εκπαιδευτικό προσωπικό που ασχολείται με τη Μελέτη Γυμνασίου διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, ώστε να εντοπίζει αμέσως τυχόν κενά του παιδιού και να προσαρμόζει τη διδασκαλία του και τη μελέτη του παιδιού αναλόγως, με απώτερο στόχο την άμεση κάλυψή τους.