• Αρχική |
  • Εθνικό Απολυτήριο, νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών και αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινότητας στα σχολεία ο “κορμός” της νέας μεταρρύθμισης “Πιερρακάκη” για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς

Εθνικό Απολυτήριο, νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών και αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινότητας στα σχολεία ο “κορμός” της νέας μεταρρύθμισης “Πιερρακάκη” για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς

  • 6 Δεκεμβρίου 2023

Το “πράσινο” φως τους πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη έλαβε ο υπουργός Παιδείας Κ. Πιερρακάκης, να ετοιμάσει τη μεγάλη μεταρρύθμιση για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς, η οποία θα προβλέπει τα εξής::

Α. Θα αντιμετωπίζει προβλήματα της καθημερινότητας στα σχολεία θέτοντας , μεταξύ άλλων δικαιώματα – υποχρεώσεις μαθητών απέναντι στο σχολείο.

Β. Θα προβλέπει αυστηροποίηση των ποινών των μαθητών (Δείτε εδώ τι ισχύει σήμερα).

Γ. Θα καταργεί το νόμο “Γαβρόγλου” για το τον διορισμό των εκπαιδευτικών και θεσμοθετήσει ένα νέο υβριδικό σύστημα. Με το νέο σύστημα διορισμών ένα ποσοστό   προκηρυσσόμενων θέσεων οι διορισμοί θα γίνεται  μέσω διαγωνισμού ΑΣΕΠ, κι ένα άλλο   αποκλειστικά με μοριοδότηση.

Δ. Θα θεσμοθετήσει το Εθνικό Απολυτήριο το οποίο βρίσκεται στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας από το Νοέμβριο του 2018, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί.

Το Εθνικό Απολυτήριο θα είναι  συμβατό τόσο με τις διεθνείς τάσεις όσο και με το κεκτημένο των πανελλαδικών εξετάσεων.

Θα τεθεί, ως προϋπόθεση  στους μαθητές, εκτός από την επιτυχή ολοκλήρωση των τριών τάξεων του Λυκείου, και η κατοχή ενός αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού    Γλωσσομάθειας.Θα δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές -εφόσον το επιθυμούν – να το αποκτήσουν δωρεάν μέσω του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ή με Voucher .

Ο Γενικός Μέσος Όρος του Εθνικού Απολυτηρίου θα προκύπτει από τους βαθμούς  των τριών τάξεων του Λυκείου με ειδικό συντελεστή ανά τάξη.

Ε. Θα ορίσει το πλαίσιο της ελεύθερης επιλογής σχολείου από τους μαθητές. Προϋπόθεση θα αποτελεί να υπάρχει κενή θέση στο σχολείο υποδοχής.

Ζ. Απλούστευση  και ψηφιοποίηση του συνόλου  των υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι γονείς.

Η. Θεσμοθέτηση Τεστ ανίχνευσης τάσεων, κλίσεων και δεξιοτήτων σε όλους τους μαθητές όλων των σχολείων της χώρας.

Θ. Συστηματική Συμβουλευτική στα σχολεία η οποία θα γίνεται επαγγελματικά.

Ι. Η υποδομή των σχολείων να διατίθεται για συναυλίες  και άλλες δραστηριότητες.Το σχολείο να ανοίξει στην τοπική κοινότητα, σε εθελοντικές δράσεις  στη γύρω περιοχή  .

Κ. Τη θεσμοθέτηση του “Νομικού Συμπαραστάτη” για να υποστηρίζει ζητήματα εκπαιδευτικών καθώς και το έργο των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Ο υπουργός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζει το τρόπο δόμηση αυτού του νέου θεσμού, δηλαδή εάν θα είναι ένα Γραφείο “Νομικού Συμπαραστάτη”, ανά περιφέρεια ή ανάλογα με τον αριθμό Διευθύνσεων.

Οι αρμοδιότητες του “Νομικού Συμπαραστάτη”  θα έχουν δύο κατευθύνεις:

Η μία θα υποστηρίζει νομικά τα στελέχη εκπαίδευσης Διευθυντές Εκπαίδευσης Διευθυντές Σχολείων, , Συμβούλους Εκπαίδευσης κλπ.

Η δεύτερη κατεύθυνση θα έχει ατομικά τον εκπαιδευτικό.

Η νομική υποστήριξη του εκπαιδευτικού θα έχει σχέση καθαρά με τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα.

Λ. Αλλαγή του τρόπου αποτύπωσης   των κενών  στα σχολεία, ώστε πριν το  καλοκαίρι να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πρόσληψης αναπληρωτών και στη διάρκεια του διδακτικού έτους να απομένει  με “εξπρές” διαδικασίες η πρόσληψη για την  κάλυψη εκτάκτων αναγκών (ασθένεια, εγκυμοσύνη κλπ)