• Αρχική |
  • Γ΄ Θετικών Σπουδών (2ο Ε.Π.)

Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Γ΄ Λυκείου έχει διαμορφωθεί με στόχο την άριστη απόδοση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αποσκοπεί, αφενός, στην άριστη επίδοση  στις Ενδοσχολικές Εξετάσεις και, αφετέρου, στην επίτευξη της εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Εξίσου επωφελή είναι τα τρίωρα γραπτά διαγωνίσματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, τα οποία διενεργούνται συστηματικά στα φροντιστήριά μας, εκτός των ωρών διδασκαλίας, σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και υπό συνθήκες επίσημων εξετάσεων.

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες
Μαθηματικά 4 ώρες
Φυσική 3 ώρες
Χημεία 3 ώρες

Ώρες Εμβάθυνσης

Μαθηματικά 1 ώρα
Φυσική 1 ώρα
0
Σύνολο Ωρών