• Αρχική |
  • Ανθρωπιστικών Σπουδών (1ο Ε.Π.)

Πρόγραμμα

Με τον δεύτερο κύκλο διετούς φοίτησης στην Β΄& Γ΄ Λυκείου επιδιώκεται η κατανόηση μιας σειράς πιο απαιτητικών μαθημάτων. Στην ουσία, ακολουθώντας το πρόγραμμα σπουδών της Β΄ Λυκείου οι μαθητές μας όχι μόνο καλύπτουν  την ύλη της τάξης τους και εξοικειώνονται με την Τράπεζα Θεμάτων αλλά παράλληλα προετοιμάζονται για την κάλυψη των απαιτήσεων της Γ΄ Λυκείου.

Εξίσου επωφελή είναι τα τρίωρα γραπτά διαγωνίσματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, τα οποία διενεργούνται ανά δεκαπέντε ημέρες στο χώρο του φροντιστηρίου μας, αφορούν σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα και τελούνται υπό συνθήκες επίσημων εξετάσεων. 

Νέοελληνική Γλώσσα 2 ώρες
Λογοτεχνία 1 ώρα
Αρχαία Ελληνικά (Αδίδακτο, Γραμματική, Συντακτικό) 3 ώρες
Αρχαία Ελληνικά (Γνωστό Β ́και Γ ́Λυκείου) 1 ώρα
Λατινικά 2 ώρες

Μάθημα Προετοιμασίας Γ ́Λυκείου

Μεθοδολογία Ιστορικών Πηγών 1 ώρα
0
Σύνολο Ωρών