Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει διαμορφωθεί με στόχο την άριστη απόδοση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, η οργάνωση του Προγράμματος Σπουδών έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων της κάθε τάξης και αποσκοπεί, αφενός, στην κάλυψη της διδακτέας ύλης και, αφετέρου, στη διαμόρφωση των κατάλληλων θεμελίων για την ομαλή ένταξη των μαθητών στην επόμενη βαθμίδα της εκπαίδευσης.

Εξίσου επωφελή είναι τα δίωρα γραπτά διαγωνίσματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, τα οποία διενεργούνται κατ’ επανάληψη στα φροντιστήριά μας, εκτός ωρών διδασκαλίας, σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα και υπό συνθήκες επίσημων εξετάσεων. 

Μαθηματικά 3 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 2 ώρες

Κατ’ Επιλογή

Αρχαιά Ελληνικά 2 ώρες
Φυσική - Χημεία 1 ώρα
0
Σύνολο Ωρών