Πρόγραμμα Σπουδών

Στην Α΄ Λυκείου, που αποτελεί την επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα μετά το Γυμνάσιο, τίθενται οι βάσεις για τις υψηλές απαιτήσεις των επόμενων τάξεων. Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει διαμορφωθεί με βάση τα αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων της Α΄ Λυκείου και αποσκοπεί τόσο στην κάλυψη των αναγκών της διδακτέας ύλης όσο και στην εξοικείωση με τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων. Επιπρόσθετα, κεντρικός στόχος μας είναι να τεθούν τα θεμέλια για την επιτυχία στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Στην επίτευξη των στόχων αυτών συμβάλλουν ουσιαστικά τα δίωρα γραπτά διαγωνίσματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, τα οποία διενεργούνται ανά δεκαπέντε ημέρες στο χώρο του φροντιστηρίου μας, αφορούν σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα και τελούνται υπό συνθήκες επίσημων εξετάσεων.

Νέοελληνική Γλώσσα 2 ώρες
Άλγεβρα 2 ώρες
Αρχαία 2 ώρες
Γεωμετρία 1 ώρα
Φυσική 2 ώρες
Χημεία 2 ώρες
0
Σύνολο Ωρών